Waarom jeans altijd mode is ?

 • Wist u dat Gent een sleutelrol heeft gespeeld in de ontwikkeling van de bluejeans?                                     
 • Wist u dat in Gent het nieuwe verfprocédé voor het verven van zware en lichte jeansstoffen op punt werd gesteld door de Gentse firma UCO in samenwerking met met de Amerikaanse firma West Point Foundry?                                                                                                                                                     
 • Wist u dat de textielindustrie ook vandaag nog heel wat jobkansen biedt voor gemotiveerde en gepassioneerde jongeren?​                                                                                        


Deze website brengt u het unieke verhaal van de jeansrevolutie
die in Gent heeft plaatsgevonden.


De jeansrevolutie in Gent

Een revolutionair indigo verfprocedé om kettinggaren voor lichte jeansstoffen te produceren werd verwezenlijkt door de Gentse textielvennootschap UCO, in samenwerking met de Amerikaanse firma West Point Foundry. Dit nieuwe verfprocedé heeft het oude Amerikaanse verfprocedé dat alleen garen kan verven voor zware jeansstoffen, bijna volledig verdrongen.
Bijna 80% van het garen voor lichte jeansstoffen wordt tegenwoordig geverfd met het UCO-Westpoint-procedé. 7 jaar later heeft UCO research and development samen met TIA, een dochtermaatschappij van UCO, een indigo verfmachine omgebouwd om garen te verven met verschillende soorten kleurstoffen voor katoen (colorjeans). Dat was een primeur op wereldvlak.
Van oktober 2011 tot november 2012 was er een tijdelijke tentoonstelling in het museum MIAT over het Gentse procedé om continu garen te verven en te sterken dat bestemd was om weefsel te weven voor blue- en color-jeans. Daarnaast werden oude jeansbroeken van LEE en Bluebell, en nieuwe artikelen van UCO tentoon gesteld.
Bij deze gelegenheid heeft Jacques Hanet een boek geschreven in samenwerking met Levi Strauss, Lee, Bluebell en UCO, waarin de evolutie van het verfprocedé en de bluejeans beschreven wordt, alsook hoe men tot dit procedé en de toepassing ervan in de fabriek kwam.
Het vernuft van Jacques Hanet

In 1968 stichtte Jacques Hanet een belangrijke researchafdeling voor weverij en veredeling, in 1980 voor de spinnerij. Dit heeft geleid tot de creatie van veel nieuwe artikelen. Dat was nodig omwille van de grote concurrentie uit de lageloonlanden, die eenvoudige katoenen stoffen op de markt brachten aan dumpingprijzen.
Het is dankzij de samenwerking tussen de UCO Research afdeling van Hanus Laarne en de textielhogeschool Gent dat veel studenten aangemoedigd werden om textielonderwijs te volgen. Zo is het aantal studenten ingenieur textiel van 12 in 1969 gestegen tot meer dan 100 in 1989.
Na de sluiting van de researchafdeling is dat aantal geweldig gedaald, in zoverre dat nu de opleiding voor industrieel ingenieur textiel is gestopt. De professionele bachelor Textieltechnologie aan de HoGent bestaat nog alsmede de academische master textieltechnologie aan de UGent.

De rol van het museum MIAT in Gent

In 1980 werd Jacques Hanet medestichter en bestuurder van de vzw VIAT om een textielmuseum MIAT te bouwen om de Gentse textieluitvindingen te tonen aan de bezoekers. Dat was nodig om aan te tonen dat textiel niet alleen een product is van de ontwikkelingslanden maar dat er integendeel nog een grote evolutie mogelijk is in de textielsector in Vlaanderen. Daardoor zouden studenten zich ook aangetrokken voelen om textielstudies te volgen.

Van fysiek naar virtueel museum

Aangezien er 3 jaar na de tijdelijke tentoonstelling nog geen definitieve plaats is voor deze Gentse uitvinding wil deze website een soort virtueel museum zijn waarin de vele realisaties en uitvindingen van UCO aan bod komen.

Naast het procedé om kettingdraden in continu te verven met indigo en te sterken zodat weefsel voor blue- en colorjeans kon worden gemaakt zouden ook andere realisaties en uitvindingen tentoongesteld kunnen worden in een nieuw groot museum. Dit vindt u alvast ook in dit virtueel museum.

Er volgt een overzicht van de geschiedenis van de nv UCO en de verwezenlijkingen die de dienst Onderzoek & Ontwikkeling in 1968 bereikte, en van de manier waarop het bedrijf daartoe kwamen

Tot slot wordt de fabriek beschreven waar de machines geïnstalleerd waren, die dit nieuwe procedé konden toepassen en die UCO in de textielwereld universeel bekendmaakten.

Dit alles heeft tot doel ooit een fysiek museum op te richten, waar het indigo verfprocedé en andere realisaties en uitvindingen getoond worden. Het zou ook wenselijk zijn rond deze uitvinding regelmatig de evolutie van de jeansmode te tonen, in samenwerking met de bekendste jeansmerken, zodat studenten meer zouden aangetrokken worden voor het textielonderwijs en de textielindustrie.

image-22663-Jacques Hanet.jpg?1444987441548
    Wie is Jacques Hanet?                                                                          
 • Voormalig gedelegeerd bestuurder en voorzitter investeringscomité van UCO nv.                                            
 • Voormalig bestuurder van het Belgisch centraal Textielveredelingscomité (BCTVC) overgenomen door FEBELTEX en vervolgens opgegaan in 2007 in FEDUSTRIA                                                          
 • Voormalig voorzitter van het Europees Textielveredelingscomité CRIET.                              
 • Stichter in het kader van de CRIET van een Europees Textielveredelingscomité om nieuwe uitvindingen te financieren door de Europese Gemeenschap                        
 • Voormalig voorzitter van de jury voor het behalen van het diploma industrieel ingenieur textiel                           
 • Voormalig directielid van de hogeschool voor chemie, textiel en landbouw CTL                                       
 • Bestuurder van "La Caisse Centrale d'Assurance Mutuelle de Textile", later overgenomen door FEBELTEX                  
 • Voormalig bestuurder van UGETEX: Patronaal Verbond van Textiel van Oost Vlaanderen, later overgenomen door FEBELTEX                                                     
 • Oprichter van het Belgisch Technisch Veredelingscomité voor het bestuderen van de nieuwe textieltechnologie.              
 • Oprichter in het kader van UCO van een vormingscentrum voor opleiding van het personeel. Later door de VDAB overgenomen en genoemd COBOT                                    
 • Ondervoorzitter van UCO Engineering                            
 • Medestichter en voormalig bestuurder van de vzw VIAT die het MIAT museum heeft helpen oprichten.                      
 • Oprichter van een fabriek voor denim en colordenim (uitvinding van UCO)                                                                        
 • Oprichter van een fabriek voor ribfluweel bestemd voor jeans.                                                                
 • Oprichter van een fabriek voor het bedrukken van hemd- en bedlaken stoffen.                                                                             
 • Oprichten van een fabriek voor geo- en agro-textiel, en voor carpet backing (synthetisch gronddoek voor getuft tapijt)              
 • Oprichter van een zuiveringsstation voor afvalwater afkomstig van zowel de industrie als van de inwoners.                                    
 • Oprichter van een fabriek voor het coaten van weefsel met polyurethaan (voor similileder, vrouwenschoenen) alsook met PVC (voor versteviging van weefsel).                                                                     
 • Oprichter van afvalrecuperatiebedrijf AREB, dat geleid heeft tot het selectief verzamelen van huisvuil (IVAGO)        
 • ​Ondervoorzitter van Les Anciens Etablissements Textiles BERTEL in Frankrijk.                                          
 • Oprichter van Technical and Industrial Assistance (T.I.A.) voor de constructie van nieuwe textiel-technologie.                                                     
 • Erebestuurder SECUREX                                                
 • Lid van de Gentse Floraliën